Κατηγορίες
Projects 2003-2022

Κατοικία στο Διόνυσο


Κατοικία στο Διόνυσο

Η κατοικία αυτή στο Διόνυσο Αττικής χαρακτηρίζεται από την διαστάυρωση δύο ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων όγκων.

Αναφορά στο έργο αυτό γίνεται στο βιβλίο Αναγνώσεις της Ελληνικής Μεταπολεμικής Αρχιτεκτονικής του Πάνου Τσακόπουλου (δημοσιευμένο το 2014).

Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη κατασκευής:
Τάκης Εξαρχόπουλος
Φώτης Παπασταμάτης

Στατική μελέτη:
Δ. Γεωργούτσος

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη:
Κ. Γεωργακόπουλος

Επιφάνεια οικοπέδου: 1.070m²
Επιφάνεια κτηρίου: 300m²

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1989