Κατηγορίες
Projects 2003-2022

Κατοικία στην Πολιτεία


Κατοικία στην Πολιτεία

Η κατοικία αυτή βρίσκεται στην Πολιτεία, στην Κηφισιά.

Αναφορά στο έργο αυτό γίνεται στο βιβλίο Αναγνώσεις της Μεταπολεμικής Ελληνικής Αρχιτεκτονικής του Πάνου Τσακόπουλου (δημοσίευση: 2014).

Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη κατασκευής:
Τάκης Εξαρχόπουλος

Στατική μελέτη:
Προυκάκης

Επιφάνεια οικοπέδου: 700m²
Επιφάνεια κτηρίου: 360m² (εξαιρουμένου του υπογείου)

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1976